Nasıl Bir Serender ?

Nasıl bir serender? Yanılsama ve Gerçeklik 

Her “dört direk üstünde duran” yapı “Serender” değildir.

www.serenderevler.com 2021 yılı itibariyle 23 yıldır serender araştırma ve üretimini yapan Atalay Yılmaz gözetiminde çalışmalarını yapıyor. Dolayısı ile sadece kalite ile yetinmiyoruz: Serender’in 2 asırdan bu yana var olan geleneksel kültürel öğe ve özelliklerini de, 23 yıllık deneyimin ışığında yeni seranderlere yansıtıyoruz. Serander’e, onu “incitmeyecek” kimi yenilikler kattık. “Serander

Ev”i tarih ve kültüre saygı duyarak çivisiz, tamamen oyma/geçme, modern tesislerde %100 ahşap, depreme dayanıklı, estetik bir şekilde üreterek size teslim ediyor, istediğiniz yere kuruyoruz.

“SERENDER EV”ler genel olarak turizmde, özellikle eko-turizmde konaklama sorununa verilmiş ekonomik, otantik, estetik yeni bir yanıttır.

WEB sayfamızdan fotoğraf ve projelerimizi çalarak SERANDERİ salt bir ticari meta olarak ele alanların, “hangi bilgi, birikim ve yetke ile onu yapmaya cüret ettiği” sorgulanmalı, “uyduruk kopyalarla” serender kültürünün yozlaştırılmasına izin verilmemelidir.

Bu nedenledir ki; taklitlere karşı “Karadeniz Serander” markamızı TPE’ye tescillettik, projelerimizi notere tescil ettirdik. Serenderlerimizi, projelerimizi taklit etmek, ettirmek etik olmamanın ötesinde başarısız bir girişim olarak kalmaktadır.

Serenderler, yüzlerce yıllık serüveninde, kendi içindeki emek, bilgi ve deneyimi günümüze taşımıştır. Biz, bu yolculuğun son 21 yılına saygı ve sevgimizle katılıp, araştırarak bu birikimi özümsedik. Tüm bunlardan yoksun yapılacak bir serender asla bir serender olmayacaktır. Olsa olsa “serendere benzeyen bir şey” olabilir yalnızca; bir yanılsama…

 

     

     

     

 

Mesajımı Gönder
Bize Hemen Ulaşın
Mesajımı gönder butonuna basarak, bize hemen whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz..
Visit Us On YoutubeVisit Us On FacebookVisit Us On Instagram